Η διεκδίκηση συζυγικής περιουσίας μετά το διαζύγιο: τι ισχύει;

Η διεκδίκηση συζυγικής περιουσίας μετά το διαζύγιο: τι ισχύει;

Τις περισσότερες φορές ένα διαζύγιο κατ’ αντιδικία ακολουθεί ένας αγώνας των συζύγων να διεκδικήσει ο καθένας από την περιουσία του άλλου το μέρος που πιστεύει ότι του αναλογεί, εφόσον υπήρξε αύξηση της περιουσίας αυτής κατά τη διάρκεια του γάμου και συνετέλεσε και ο ίδιος ο διεκδικών στην αύξηση αυτή.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα, αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια του γάμου, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτής της περιουσίας, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης, το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή.

Τεκμαίρεται δε ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Αυτό σημαίνει ότι αν ο ένας σύζυγος ζητήσει με την αγωγή του ποσοστό της αύξησης που αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη του 1/3 συμβολή, αυτός υποχρεούται να αποδείξει το μεγαλύτερο ποσοστό της συμβολής του, ενώ ο άλλος μπορεί να προβάλει και να αποδείξει ότι είχε μικρότερη της ή και καμία συμβολή.

Ως αύξηση, νοείται όχι μια συγκεκριμένη απόκτηση, αλλά η διαφορά που υπάρχει στην περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου σε δύο διαφορετικά χρονικά σημεία, δηλαδή κατά την τέλεση του γάμου και κατά το χρόνο που γεννιέται η αξίωση για συμμετοχή στα αποκτήματα. Ειδικότερα, για το στοιχείο της αύξησης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου, ώστε, από τη σύγκριση της περιουσιακή κατάστασης στο χρονικό σημείο της τέλεσης του γάμου (αρχική περιουσία) με την υπάρχουσα στο χρονικό σημείο που γεννάται η αξίωση (τελική περιουσία), πρέπει να προκύπτει αύξηση.

Η συμβολή του συζύγου όμως στην αύξηση της περιουσίας του υποχρέου συζύγου μπορεί να συνίσταται όχι μόνο στην παροχή κεφαλαίου με οποιαδήποτε μορφή, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών, αποτιμωμένων σε χρήμα, όπως επιμέλεια και ανατροφή των τέκνων, δουλειές σπιτιού κλπ, ώστε ο άλλος σύζυγος έμεινε απερίσπαστος και έτσι εξοικονόμησε δαπάνες και δυνάμεις που συνέβαλαν στην επαύξηση της περιουσίας του.

Πηγή

Κοινοποίηστε:
FacebookTwitterGoogle+PinterestFacebook Messenger

Αφήστε το σχόλιο σας

Δείτε περισσότερα:
Μάθετε Ποιο Είναι το Ιδανικό Χρώμα Για Κάθε Δωμάτιο του Σπιτιού σας
Μάθετε Ποιο Είναι το Ιδανικό Χρώμα Για Κάθε Δωμάτιο του Σπιτιού σας

Δεν μπορείτε να αποφασίσετε ποιο χρώμα να βάλετε στο καθιστικό ή την κουζίνα σας; Τα καλά...

Close